Om Ti På Topp

Ti på Topp er et godt tilrettelagt turtilbud for barn, voksne og eldre, hvor man kan registrere mange spennende turer. Gjennom å registrere turene via vår Ti På Topp-app kan en få en ekstra motivasjon til å besøke de mange flotte turmålene som finnes i traktene. Pris kr 100 per deltaker

Hvem kan delta?

Alle kan delta i Ti på Topp. Du kan delta på et lag i bedriften din, som deltaker på et venne- og familielag, ellers som individuell deltaker.

Hvordan melde seg på?
Ved påmelding velger du om du ønsker å delta i bedriftsklassen, venne-og familieklassen eller individuell klasse.

Hva koster det?

Påmeldingsavgift er kr. 100,- pr. deltager
Bedrifter som er medlem i bedriftsidretten og som ønsker å melde på flere ansatte, kan få rabatterte priser. (vi sender samlet faktura på x antall deltagere)

Delta med din bedrift (bedriftsklasse)

Ti på Topp er et enkelt, morsomt og sosialt HMS tiltak på din arbeidsplass. Å gjennomføre Ti på Topp  med kolleger gir økt overskudd, samhold og trivsel blant ansatte. Alle bedrifter kan delta og man kan lage interne konkurranser, eller sammenligne seg med andre bedrifter.

Delta med din familie og venner (venne og familieklasse)

Ønsker du å ha med deg venner og familie på et turlag velger du å delta i familie og venneklassen. Hvert lag består av 3-8 deltagere. Del gjerne utfordringen med øvrig familie, vennegjeng og naboer. Hvem klarer alle turene i løpet av sesongen?

Delta alene (individuell klasse)

Dersom du ønsker å gjennomføre Ti på Topp alene velger du påmelding i individuell klasse. Alle deltagere som er meldt på i en av lagsklassene er også automatisk med i individuell klasse.

Hvordan registrere turer og sender inn bilder?
Du registrerer dine turer via appen Ti På Topp (Apple Appstore eller Google Play).  På "Min side" får du oversikt over alle turmål og du kan laste opp dine egne turbilder.
  
 

Ved bruk av app, skal du bare trykke innsjekksknappen som blir grønn når du er innenfor en gitt radius på turmålet, så er turen registrert. NB! Husk å starte appen og velge/åpne turmålet mens du befinner deg i et område med god dekning før du beveger deg mot turmålet. På denne måten får appen lastet ned posisjon og opppdateringer for målet. Det er da mulig å sjekke inn om det skulle være dårlig mobildekning der. Husk å åpne appen igjen når du kommer innenfor god mobildekning igjen slik at appen får lastet opp registreringen din.

Premiering?
- Alle som går 12 ulike turer eller mer får premie.

- Barn mellom 6-15 år og seniorer 70+ som går 8 ulike turer får premie.

I tillegg premierer vi følgende premier:

- Årets turbilde
- Årets bedrift / lag.
- Årets turgåer


Ti på Topp legges til rette av Bedriftsidretten, men er åpent for alle.

 Vi er frivillig organisasjon og en del av norsk idrett.

Tilbake til hovedside