04.04.2020 - 31.10.2020

Velkommen til Ti på Topp Oslo 2020

Bli med!

2896

Registrerte turer

368

Registrerte deltakere

8

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 Alnaelva 469
2 Barlindåsen 111
3 Ekebergparken 427
4 Eventyrtur over Grefsenåsen 191
5 Gapahuken Gubbero 194

Ti på topp er en turkampanje som er levert i samråd med kommunale smittevernmyndigheter i området hvor turmålene befinner seg. Grunnet koronasituasjonen er turkampanjen heldigital og alle turbeskrivelser og kart er tilgjengelig i Ti på Topp-appen. For informasjon om hvordan du som deltaker kan bidra til å hindre smitte, se her.

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
Alnaelva 469
Barlindåsen 405 m 111
Ekebergparken 427
Eventyrtur over Grefsenåsen 191
Gapahuken Gubbero 301 m 194
Kongeskogen på Bygdøy 3 m 82
Kragutsikten 461 m 129
Mærradalen 244
Rundtur på Gressholmen 19 m 40
Sarabråten 196 m 273
Søndre Kolsåstoppen 338 m 38
Utsiktstårnet på Grønliåsen 115
Vettakollen 384 m 144
Østensjøvannet 439
Ingen informasjon tilgjengelig.

Siste nytt fra Ti På Topp