04.04.2020 - 31.10.2020

Velkommen til Ti på Topp Oslo 2020

Bli med!

2215

Registrerte turer

345

Registrerte deltakere

6

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 Alnaelva 361
2 Barlindåsen 92
3 Ekebergparken 332
4 Eventyrtur over Grefsenåsen 145
5 Gapahuken Gubbero 169

Ti på topp er en turkampanje som er levert i samråd med kommunale smittevernmyndigheter i området hvor turmålene befinner seg. Grunnet koronasituasjonen er turkampanjen heldigital og alle turbeskrivelser og kart er tilgjengelig i Ti på Topp-appen. For informasjon om hvordan du som deltaker kan bidra til å hindre smitte, se her.

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
Alnaelva 361
Barlindåsen 405 m 92
Ekebergparken 332
Eventyrtur over Grefsenåsen 145
Gapahuken Gubbero 301 m 169
Kongeskogen på Bygdøy 3 m 56
Kragutsikten 461 m 108
Mærradalen 180
Rundtur på Gressholmen 19 m 22
Sarabråten 196 m 194
Søndre Kolsåstoppen 338 m 8
Utsiktstårnet på Grønliåsen 97
Vettakollen 384 m 112
Østensjøvannet 339
Ingen informasjon tilgjengelig.

Siste nytt fra Ti På Topp